Čiastka č. 226/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 29.12.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
577/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach 01.01.2002
578/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o priemerných bežných výdavkoch a príjmoch na poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb 01.01.2002
579/2001 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 160/2001 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia výdavkov verejnej správy 31.12.2001
580/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
581/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k niektorým spotrebným daniam