Čiastka č. 211/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 20.12.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
529/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov 01.01.2002
530/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty 01.01.2002
531/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonáva § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách