Čiastka č. 201/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 07.12.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
502/2001 Z. z. Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2002
503/2001 Z. z. Zákon o podpore regionálneho rozvoja 01.01.2002
504/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov 01.01.2002
505/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov 01.01.2002
506/2001 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 01.01.2002