Čiastka č. 94/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 13.07.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
214/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z. 15.07.2000
215/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov 15.07.2000
216/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany 01.08.2000
217/2000 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného 13.07.2000