Čiastka č. 75/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 03.06.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
170/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v kombinovanej doprave
171/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Štátnou agentúrou pre normalizáciu a metrológiu Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti vzájomného uznávania výsledkov skúšok a certifikátov
172/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky