Čiastka č. 45/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 28.03.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
103/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov 28.03.2000
104/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Mnohostrannej dohode týkajúcej sa traťových poplatkov