Čiastka č. 134/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 14.10.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
329/2000 Z. z. Zákon o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.11.2000
330/2000 Z. z. Zákon o burze cenných papierov 01.11.2000
331/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov 01.11.2000
332/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 01.01.2001