Čiastka č. 106/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 30.07.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
246/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 01.08.2000
247/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov 01.08.2000
248/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 16. apríla 1999 č. 928/2/1999-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve v znení výnosu zo 4. augusta 1999 č. 3146/2/1999-100 a výnosu z 25. januára 2000 č. 58/2/2000-100
249/2000 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 30.07.2000