Čiastka č. 91/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 27.08.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
215/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1993 Z. z. o puncových poplatkoch 01.09.1999
216/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s drogami<+>a inej organizovanej trestnej činnosti