Oznámenie č. 216/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s drogami<+>a inej organizovanej trestnej činnosti

Čiastka 91/1999
Platnosť od 27.08.1999
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 12 dohoda nadobudla platnosť 4. júna 1999.

216

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. mája 1999 bola v Rige podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s drogami a inej organizovanej trestnej činnosti.

V súlade s článkom 12 dohoda nadobudla platnosť 4. júna 1999.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.