Čiastka č. 86/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 06.08.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
200/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania a o rozsahu ďalších údajov, ktoré sú prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania povinní poskytovať orgánu ochrany ovzdušia 01.09.1999
201/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje pre banky rozsah, spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky a údajov z účtovnej a štatistickej evidencie Ministerstva financií Slovenskej republiky