Čiastka č. 83/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 29.07.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
189/1999 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej filharmónie 29.07.1999
190/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedecko-technickej spolupráci