Čiastka č. 61/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 16.06.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
127/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 01.07.1999
128/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov 01.07.1999
129/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov 01.07.1999
130/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Dohode o vývoji, prijatí a zavedení jednotných leteckých predpisov z 11. septembra 1990