Čiastka č. 53/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 28.05.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
111/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa územie Vihorlat ustanovuje za chránenú krajinnú oblasť 01.06.1999
112/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa prírodná rezervácia Skalka a prírodná rezervácia Zadná Poľana ustanovujú za národné prírodné rezervácie 01.07.1999
113/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vystrojení a označení zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a prevádzkovateľa dopravy na dráhe 01.07.1999
114/1999 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 380/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1999 28.05.1999