Vyhláška č. 112/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa prírodná rezervácia Skalka a prírodná rezervácia Zadná Poľana ustanovujú za národné prírodné rezervácie

Čiastka 53/1999
Platnosť od 28.05.1999 do31.01.2003
Účinnosť od 01.07.1999 do31.01.2003
Zrušený 17/2003 Z. z.

OBSAH

112

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 3. mája 1999,

ktorou sa prírodná rezervácia Skalka a prírodná rezervácia Zadná Poľana ustanovujú za národné prírodné rezervácie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:


§ 1

Za národné prírodné rezervácie sa ustanovujú:

a) prírodná rezervácia Skalka v Národnom parku Nízke Tatry v okrese Brezno s výmerou 2 659,81 ha,

b) prírodná rezervácia Zadná Poľana v Chránenej krajinnej oblasti Poľana v okrese Detva a v okrese Zvolen s výmerou 695,09 ha.

§ 2

Dokumentácia národných prírodných rezervácií uvedených v § 1 je uložená na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Banskej Bystrici, na Okresnom úrade v Brezne, na Okresnom úrade v Detve a na Okresnom úrade vo Zvolene.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1999.


László Miklós v. r.