Čiastka č. 42/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 13.05.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
94/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave
95/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času v uhoľnom baníctve
96/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa