Čiastka č. 159/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
397/1999 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo 01.01.2000
398/1999 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky 01.01.2000
399/1999 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou 01.01.2000
400/1999 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky 01.01.2000