Čiastka č. 154/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 30.12.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
385/1999 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní 01.01.2000
386/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania v konkurze a vyrovnaní
387/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. novembra 1998 č. 3177/1998-KM, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov