Čiastka č. 136/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 04.12.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
319/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z. 01.01.2000
320/1999 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999 do obehu 04.12.1999
321/1999 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 500 Sk, 1 000 Sk vzoru 1993, 200 Sk a 5 000 Sk vzoru 1995 do obehu 04.12.1999
322/1999 Z. z. Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 15.12.1999