Vyhláška č. 321/1999 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 500 Sk, 1 000 Sk vzoru 1993, 200 Sk a 5 000 Sk vzoru 1995 do obehu

Čiastka 136/1999
Platnosť od 04.12.1999 do31.12.2008
Účinnosť od 04.12.1999 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

321

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 19. novembra 1999

o druhom vydaní bankoviek po 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 500 Sk, 1 000 Sk vzoru 1993, 200 Sk a 5 000 Sk vzoru 1995 do obehu

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

1) Dňa 6. decembra 1999 sa dáva do obehu druhé vydanie bankoviek po 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 500 Sk vzoru 1993 a 200 Sk vzoru 1995.

2) Dňa 20. decembra 1999 sa dáva do obehu druhé vydanie bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1993 a 5 000 Sk vzoru 1995.

§ 2

Druhé vydanie bankovky po 20 Sk vzoru 1993 sa od bankovky po 20 Sk vzoru 19931) líši tým, že na líci bankovky na nepotlačenej dolnej časti kupónu je technológiou razby za horúca aplikovaná metalizovaná fólia striebornej farby, ktorá v hornej časti vytvára v dvoch riadkoch text „ROK 2000“. Spodné časti posledných troch číslic letopočtu prelínajú nesúvislý kruh s priemerom 15 mm, ktorý je vytvorený dvadsiatimi sedemcípymi hviezdičkami, pričom hviezdičky v mieste prelínania prechádzajú z pozitívu do negatívu. V kruhu je v troch riadkoch latinský text „BIMILÉNIUM“ „ANNO DOMINI“ „MM“.

§ 3

Druhé vydanie bankovky po 50 Sk vzoru 1993 sa od bankovky po 50 Sk vzoru 19932) líši tým, že na líci bankovky na nepotlačenej dolnej časti kupónu je technológiou razby za horúca aplikovaná metalizovaná fólia striebornej farby, ktorá v hornej časti vytvára v dvoch riadkoch text „ROK 2000“. Spodné časti posledných troch číslic letopočtu prelínajú nesúvislý kruh s priemerom 15 mm, ktorý je vytvorený dvadsiatimi sedemcípymi hviezdičkami, pričom hviezdičky v mieste prelínania prechádzajú z pozitívu do negatívu. V kruhu je v troch riadkoch latinský text „BIMILÉNIUM“ „ANNO DOMINI“ „MM“.

§ 4

Druhé vydanie bankovky po 100 Sk vzoru 1993 sa od bankovky po 100 Sk vzoru 19933) líši tým, že na líci bankovky na nepotlačenej dolnej časti kupónu je technológiou razby za horúca aplikovaná metalizovaná fólia striebornej farby, ktorá v hornej časti vytvára v dvoch riadkoch text „ROK 2000“. Spodné časti posledných troch číslic letopočtu prelínajú nesúvislý kruh s priemerom 19 mm, ktorý je vytvorený dvadsiatimi sedemcípymi hviezdičkami, pričom hviezdičky v mieste prelínania prechádzajú z pozitívu do negatívu. V kruhu je v troch riadkoch latinský text „BIMILÉNIUM“ „ANNO DOMINI“ „MM“.

§ 5

Druhé vydanie bankovky po 500 Sk vzoru 1993 sa od bankovky po 500 Sk vzoru 19934) líši tým, že na líci bankovky na nepotlačenej dolnej časti kupónu je technológiou razby za horúca aplikovaná metalizovaná fólia striebornej farby, ktorá v hornej časti vytvára v dvoch riadkoch text „ROK 2000“. Spodné časti posledných troch číslic letopočtu prelínajú nesúvislý kruh s priemerom 19 mm, ktorý je vytvorený dvadsiatimi sedemcípymi hviezdičkami, pričom hviezdičky v mieste prelínania prechádzajú z pozitívu do negatívu. V kruhu je v troch riadkoch latinský text „BIMILÉNIUM“ „ANNO DOMINI“ „MM“.

§ 6

Druhé vydanie bankovky po 1 000 Sk vzoru 1993 sa od bankovky po 1 000 Sk vzoru 19935) líši tým, že na líci bankovky na nepotlačenej dolnej časti kupónu je technológiou razby za horúca aplikovaná metalizovaná fólia striebornej farby, ktorá v hornej časti vytvára v dvoch riadkoch text „ROK 2000“. Spodné časti posledných troch číslic letopočtu prelínajú nesúvislý kruh s priemerom 19 mm, ktorý je vytvorený dvadsiatimi sedemcípymi hviezdičkami, pričom hviezdičky v mieste prelínania prechádzajú z pozitívu do negatívu. V kruhu je v troch riadkoch latinský text „BIMILÉNIUM“ „ANNO DOMINI“ „MM“.

§ 7

Druhé vydanie bankovky po 200 Sk vzoru 1995 sa od bankovky po 200 Sk vzoru 19956) líši tým, že na líci bankovky na nepotlačenej dolnej časti kupónu je technológiou razby za horúca aplikovaná metalizovaná fólia striebornej farby, ktorá v hornej časti vytvára v dvoch riadkoch text „ROK 2000“. Spodné časti posledných troch číslic letopočtu prelínajú nesúvislý kruh s priemerom 19 mm, ktorý je vytvorený dvadsiatimi sedemcípymi hviezdičkami, pričom hviezdičky v mieste prelínania prechádzajú z pozitívu do negatívu. V kruhu je v troch riadkoch latinský text „BIMILÉNIUM“ „ANNO DOMINI“ „MM“.

§ 8

Druhé vydanie bankovky po 5 000 Sk vzoru 1995 sa od bankovky po 5 000 Sk vzoru 19957) líši tým, že na líci bankovky na nepotlačenej dolnej časti kupónu je technológiou razby za horúca aplikovaná metalizovaná fólia zlatej farby, ktorá v hornej časti vytvára v dvoch riadkoch text „ROK 2000“. Spodné časti posledných troch číslic letopočtu prelínajú nesúvislý kruh s priemerom 21 mm, ktorý je vytvorený dvadsiatimi sedemcípymi hviezdičkami, pričom hviezdičky v mieste prelínania prechádzajú z pozitívu do negatívu. V kruhu je v troch riadkoch latinský text „BIMILÉNIUM“ „ANNO DOMINI“ „MM“.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Marián Jusko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 209/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 20 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 20 Kčs z obehu.

2) Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 179/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 50 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 50 Kčs z obehu.

3) Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 218/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 100 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 100 Kčs z obehu.

4) Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 260/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 500 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 500 Kčs z obehu.

5) Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu v znení neskorších predpisov.

6) Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 182/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1995 v znení vyhlášky č. 219/1997 Z. z.

7) Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 93/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1995 v znení vyhlášky č. 219/1997 Z. z.