Čiastka č. 104/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 30.09.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
245/1999 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie 01.10.1999
246/1999 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o dokumentácii jadrových zariadení pri ich vyraďovaní z prevádzky 01.10.1999
247/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 31. dodatok k prílohe č. Z-1/1996 k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996 v znení neskorších predpisov
248/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa určujú zmeny maximálnych cien výrobkov v zdravotníctve – 32. dodatok k prílohe č. Z-1/1996 k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996 v znení neskorších predpisov