Čiastka č. 88/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 25.07.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
231/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných zvierat 01.08.1998
232/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 133/1994 Z. z. o inšpekčných knihách 25.07.1998