Čiastka č. 71/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 23.06.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
192/1998 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach oslobodenia novovzniknutých daňových subjektov od dane z príjmov právnických osôb 01.07.1998
193/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb 23.06.1998