Čiastka č. 42/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 29.04.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
114/1998 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení vojakov 01.05.1998
115/1998 Z. z. Zákon o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty 01.05.1998
116/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii 01.05.1998
117/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. 01.05.1998
118/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o úradnom odbere vzoriek a o laboratórnom skúšaní a hodnotení krmív