Čiastka č. 4/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 16.01.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
11/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 01.02.1998
12/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov 01.02.1998
13/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 01.02.1998