Čiastka č. 28/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 21.03.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
73/1998 Z. z. Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 01.04.1998
74/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Kazachstan o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
75/1998 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje Číselník štatistických územných jednotiek Slovenskej republiky