Čiastka č. 113/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 03.10.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
299/1998 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Smreka 03.10.1998
300/1998 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia 03.10.1998
301/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí príslušníkov Policajného zboru