Čiastka č. 110/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 24.09.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
285/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o obaloch na víno a o označovaní vína 01.01.1999
286/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 121/1987 Zb. o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov 24.09.1998
287/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vzájomnom zamestnávaní občanov