Čiastka č. 106/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 12.09.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
277/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov 12.09.1998
278/1998 Z. z. Úplné znenie zákona č. 21/1992 Zb. o bankách