Čiastka č. 99/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 16.08.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
224/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu revitalizačného projektu 16.08.1997
225/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
r1/c99/1997 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 167/1997 Z. z.