Redakčné oznámenie č. r1/c99/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 167/1997 Z. z.

Čiastka 99/1997
Platnosť od 16.08.1997 do30.06.2001

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 167/1997 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky

V § 8 ods. 3 majú byť namiesto slov „§ 12 písm. c) a e)“ správne uvedené slová „§ 11 písm. c) a e)“.