Čiastka č. 90/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 23.07.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
198/1997 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
199/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu dopĺňajúceho Zmluvu medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a Protokol k nej
r1/c90/1997 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach