Redakčné oznámenie č. r1/c90/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach

Čiastka 90/1997
Platnosť od 23.07.1997 do31.12.2009
Účinnosť do 31.12.2009
Zrušený 506/2009 Z. z.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v zákone č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach

1. V § 4 písm. c) majú byť namiesto slov „všeobecne známej ochrannej známky“ správne uvedené slová „všeobecne známej známky“.

2. V § 17 ods. 3 majú byť namiesto slov „vo svete známej známky“ správne uvedené slová „svetovo známej známky“.

3. V § 17 ods. 4 majú byť namiesto slov „podľa odsekov 1 a 2“ správne uvedené slová „podľa odsekov 1 a 3“.

4. V § 26 ods. 2 majú byť namiesto slov „všeobecne známej ochrannej známky“ správne uvedené slová „všeobecne známej známky“.

5. V § 28 ods. 2 písm. c) majú byť namiesto slov „ak jeho držiteľ“ správne uvedené slová „ak držiteľ“.