Čiastka č. 70/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 05.06.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
151/1997 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/1994 Z. z. o štátnych vyznamenaniach 01.07.1997
152/1997 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky 05.06.1997
153/1997 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník 20.06.1997
154/1997 Z. z. Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia 01.07.1997
155/1997 Z. z. Zákon o zriadení Trenčianskej univerzity v Trenčíne 01.07.1997
156/1997 Z. z. Zákon o zriadení Akadémie umení v Banskej Bystrici 01.07.1997