Čiastka č. 7/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 28.01.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
16/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska o registri hypoték a činnosti hypotekárneho správcu 28.01.1997
17/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o spôsobe zisťovania a preukazovania platobnej schopnosti poisťovne
18/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú zmeny maximálnych cien výrobkov v zdravotníctve – 10. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996