Čiastka č. 58/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 01.05.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
123/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o označovaní spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou páskou 01.05.1997
124/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 313/1993 Z. z. o označení niektorých tabakových výrobkov kontrolnou známkou v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. 01.05.1997