Čiastka č. 39/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 25.03.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
88/1997 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 26. februára 1997 o výklade čl. 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky 25.03.1997
89/1997 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu zrážok zo mzdy povinného pri nútenom výkone rozhodnutia 01.04.1997
r1/c39/1997 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Úradu vlády Slovenskej republiky č. 275/1996 Z. z.