Redakčné oznámenie č. r1/c39/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Úradu vlády Slovenskej republiky č. 275/1996 Z. z.

Čiastka 39/1997
Platnosť od 25.03.1997 do31.10.2001

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Úradu vlády Slovenskej republiky č. 275/1996 Z. z. o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho a služobného tajomstva v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky a v pôsobnosti Rád obrán štátu

Názov výnosu má správne znieť:

„výnos z 19. septembra 1996 č. 1/1996, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho a služobného tajomstva v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky, Rady obrany štátu a v pôsobnosti Rád obrán zriadených v Slovenskej republike“.