Čiastka č. 144/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 30.12.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
375/1997 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 1998 01.01.1998
376/1997 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov 01.01.1998
377/1997 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 1998 až 2001 30.12.1997
378/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky