Nariadenie vlády č. 377/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 1998 až 2001

Čiastka 144/1997
Platnosť od 30.12.1997 do31.12.2001
Účinnosť od 30.12.1997 do31.12.2001

377

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. decembra 1997

o zavedení letného času v rokoch 1998 až 2001

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 zákona č. 54/1946 Zb. o letnom čase nariaďuje:


§ 1

Začiatok a koniec letného času v rokoch 1998 až 2001

(1) Letný čas sa zavádza a určuje sa jeho začiatok v roku 1998 29. marca, v roku 1999 28. marca, v roku 2000 26. marca a v roku 2001 25. marca. V týchto dňoch sa o druhej hodine stredoeurópskeho času posunú hodiny na tretiu hodinu letného času.

(2) Letný čas sa v roku 1998 končí 25. októbra, v roku 1999 31. októbra, v roku 2000 29. októbra a v roku 2001 28. októbra. V týchto dňoch sa o tretej hodine letného času posunú hodiny na druhú hodinu stredoeurópskeho času.


§ 2

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.