Čiastka č. 11/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 06.02.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
26/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Republikou Tadžikistan o podpore a vzájomnej ochrane investícií
27/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
28/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o podpore a vzájomnej ochrane investícií 13.04.1996