Čiastka č. 106/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 24.09.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
249/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku na dráhach 01.10.1997
250/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva dopravný poriadok dráh 01.10.1997