Čiastka č. 93/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 28.09.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
271/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov 01.10.1996
272/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve 01.10.1996
273/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1994 Z. z. 01.10.1996
274/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o kárnej zodpovednosti prokurátorov 01.10.1996
275/1996 Z. z. Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho a služobného tajomstva v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky a v pôsobnosti Rád obrán štátu
276/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov v zdravotníctve - 6. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996
277/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov v zdravotníctve - 6. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996