Čiastka č. 9/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 26.01.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
25/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Armády Slovenskej republiky (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
26/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb cez spoločné štátne hranice
27/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení pohraničného vybavovania na štátnych hraniciach v železničnej a cestnej doprave podpísanej v Prahe 30. marca 1993
r1/c9/1996 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.