Čiastka č. 24/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 14.03.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
69/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spoločnej štátnej hranici
70/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Viedenskému dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou
71/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Spoločnému protokolu k aplikácii Viedenského dohovoru a Parížskeho dohovoru