Čiastka č. 2/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 06.01.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
8/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 366/1992 Zb. o opatreniach vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora) 06.01.1996
9/1996 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí