Rozhodnutie č. 9/1996 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 2/1996
Platnosť od 06.01.1996

9

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 18. decembra 1995

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

a) vyhlasujem

podľa § 48 a § 51 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia;

b) určujem

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 23. marca 1996;

c) schvaľujem

lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

Ivan Gašparovič v. r.

Příloha 01

Príloha č. 1

rozhodnutia predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 9/1996 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ

v Slovenskej republike, v ktorých sa majú konať nové voľby
do orgánov samosprávy obcí 23. marca 1996

OKRES OBEC VOLÍ SA
DOLNÝ KUBÍN Oravská Polhora starosta &nbsp
HUMENNÉ Brestov nad Laborcom starosta &nbsp
&nbsp Parihuzovce &nbsp poslanec
&nbsp Udavské starosta &nbsp
KOŠICE-VIDIEK Hýľov starosta &nbsp
&nbsp Vyšná Myšia starosta &nbsp
LUČENEC Gregorova Vieska starosta &nbsp
MICHALOVCE Senné starosta &nbsp
NITRA Tesárske Mlyňany starosta &nbsp
STARÁ ĽUBOVŇA Jakubany starosta &nbsp
&nbsp Lesnica starosta &nbsp
TOPOĽČANY Malé Uherce starosta &nbsp
TREBIŠOV Čerhov starosta &nbsp
TRNAVA Šterusy starosta &nbsp
VEĽKÝ KRTÍŠ Bušince starosta &nbsp
&nbsp Čelovce starosta &nbsp

Příloha 02

Príloha č. 2

rozhodnutia predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 9/1996 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 23. marca 1996

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
65 dní 9-3 Pri volbách do obecného zastupiteľstva určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa majú zvoliť obec 18. 1. 1996
65 dní 9-3 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí, ktoré sa majú zvoliť v nových voľbách obec 18. 1. 1996
40 dní 16- 3 Podanie kandidátnych listín a návrhov politické strany 12. 2. 1996
&nbsp 21 - 1, 2 nezávislých kandidátov a nezávislí &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp kandidáti &nbsp
40 dní 14- 1 Delegovanie členov do miestnej volebnej komisie politické strany 12. 2. 1996
40 dní 10- 2 Určenie a zverejnenie volebných okrskov a volebných miestností starosta obce 12. 2. 1996
37 dní 14- 3 Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie predseda miestnej volebnej komisie 15. 2. 1996
32 dní 13- 2 Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie predseda okresnej volebnej komisie 20. 2. 1996
30 dní 17- 3 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov miestna volebná 22. 2. 1996
&nbsp 22- 2 obecného zastupiteľstva a na starostu obce komisia &nbsp
30 dní 7 Vyloženie zoznamov voličov obec 22. 2. 1996
25 dní 30- 1 Začiatok volebnej agitácie politické strany 25. 2. 1996
20 dní 15- 1 Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie politické strany 3. 3. 1996
20 dní 18 a 23 Vyhlásenie kandidatúry a zadanie hlasovacích lístkov do tlače miestna volebná komisia 3. 3. 1996
15 dní 27 Informovanie voličov o čase a mieste konania volieb obec 8. 3. 1996
13 dní 15- 3 Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie predseda okrskovej volebnej komisie 10. 3. 1996
48 hodín 30- 4 Ukončenie volebnej agitácie politické strany 21. 3. 1996
&nbsp 26- 1 Volebný deň okrsková volebná komisia 23. 3. 1996