Čiastka č. 16/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 20.02.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
41/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov 01.03.1996
42/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov 01.03.1996
43/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach 01.03.1996
44/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o jazykových školách a štátnych jazykových školách a o štátnych jazykových skúškach 01.03.1996