Čiastka č. 12/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 01.02.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
30/1996 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupe a spôsobe zistenia východiskových údajov o mzdách pre úpravu stupnice platových taríf 01.02.1996
31/1996 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Samuela Jurkoviča 01.02.1996
32/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
33/1996 Z. z. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov vykonané v Slovenskej republike do 1. novembra 1995
r1/c12/1996 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.