Čiastka č. 110/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 15.11.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
317/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov 15.11.1996
318/1996 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/1995 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník 15.11.1996